คบเด็กปี2

เมื่อวันที่4ม.ค.2019 เปิดตัวโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลปีที่ 2 ในการณ์ SpiderHRM ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด นครราชศรีมา

เปิดตัวงานอนุบาลลิมปิก ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลปีที่2