Spider Logo

เพราะหน้าที่เอชอาร์ ดูแลมากกว่าการตอกบัตร
เราจึงพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยสร้างความสะดวกให้องค์กรสร้างความมั่นคงผ่านระบบเอชอาร์

+

SPIDER STANDARD เป็นแพคเกจที่

รวมความสามารถของ SPIDER TIME และ SPIDER PAY ไว้ด้วยกัน จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารงานเอชอาร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  เรื่องเอชอาร์จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับองค์กรคุณ

Enterprise Structure

  • รองรับองค์กรทีมีสาขาจำนวนมากและสามารถโอนย้ายพนักงานระหว่างสาขาได้
  • กำหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลแยกตามสาขาและประเภทบุคลากรได้
  • สามารถจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารได้ โดยสำนักงานใหญ่

ลงเวลาการทำงานผ่านQR Code

ตรวจสอบการทำงานนอกสถานที่ผ่านGoogle Map

Flexible Calculation

  • กำหนดกะการทำงานได้ไม่จำกัด
  • รองรับการคำนวณค่าแรงได้หลากหลายรูปแบบ
  • คำนวณค่าล่วงเวลาในกรณีที่ทำงานข้ามวันได้

FlEXible

  • กำหนดกะทำงานได้ไม่จำกัด
  • กำหนดเวลา พักเที่ยงแบบยืดหยุ่น ในกรณีของโรงงานที่ไม่สามารถหยุดงานตามเวลาปกติได้
  • กำหนดวันทำงานทั้งบริษัท ตามกลุ่มพนักงาน หรือระบุที่พนักงานได้

ความสามารถอื่นๆ

Reports

มีรายงานมากกว่า100 รายงานเพื่อรองรับการใช้งาน

Multilingual & translatable

รองรับการทำงานหลายภาษา

Complex support

รองรับการทำงานที่ซับซ้อน เช่น นโยบายวันหยุดองค์กรที่ไม่เหมือนกัน การทำงานแบบวนกะ สร้างรายการล่วงเวลาอัตโนมัติล่วงหน้า การจัดการกลุ่มข้อมูล สิทธิ์การเห็นข้อมูล และการทำงานข้ามสาขา

ทำงานที่ไหนก็ได้

ทำงานนอกสถานที่ได้ ลงเวลาได้ทั้งถ่ายภาพตนเอง ผ่านเครื่องสแกน หรือผ่าน QR Code และหัวหน้างานสามารถอนุมัติคำขอได้อย่างรวดเร็ว

การปรับปรุงตามระเบียบราชการ

ปรับปรุงระบบตามกฎหมายแรงงานและสรรพกร ทุก ๆไตรมาส

Easy to use interface

เราพยายามที่จะออกแบบซอฟต์แวร์ที่คำนึงถึงการใช้งานที่ง่ายและรองรับความซับซ้อนของงาน อยู่ตลอดเวลา

แผนที่เหมาะกับท่านคือ

35,000 บาท

ต่อปี

35,000 บาท

ต่อปี

45,000 บาท

ต่อปี

Spider STANDARD

เชื่อมโยงงานบุคคล โดยใช้งานเพียงแอฟเดียว

Contact Us

42/144 พระราม 2 ซอย 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

เบอร์ติดต่อ : 02-428-1902

มือถือ : 092-271-7997

Email : spiderhrm@itsuncorporation.com