บรรยากาศงานคบเด็กปี2

https://www.facebook.com/LittleHeroCSR/videos/364096517814431/