เลื่อนใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 ปี มีผล 1 มิ.ย.65

เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 ปี จากเดิม 1 มิ.ย.64 เลื่อนเป็น 1 มิ.ย.65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Dr. Pete Peerapat โดยระบุว่า มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติให้เลื่อนการใช้บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะต้องเริ่มบังคับใช้ทั้งฉบับวันที่ 1 มิ.ย. 64 ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย. 65 แทน

กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2