เริ่มแล้ว! รพ.รามาธิบดี เปิด ‘จองฉีดวัคซีน Moderna’ ราคาเข็มละ 1,500 บาท

รพ.รามาธิบดี เปิด “จองฉีดวัคซีน Moderna” ราคาเข็มละ 1,500 บาท เริ่มเปิดจองในกลุ่มประชาชน-องค์กร 5 ก.ค.64 ย้ำ “วัคซีนโมเดอร์นา” มีจำนวนจำกัด เริ่มเปิดจอง 8.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งประชาชนทั่วไปสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก โมเดอร์นา ( Moderna) เริ่มสั่ง “จองฉีดวัคซีน Moderna” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.64 เริ่มเวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 11 ก.ค.64

ด่วน! “วัคซีนโมเดอร์นา” มีจำนวนจำกัด โดยมีค่าวัคซีนและค่าบริการฉีด 1,500 บาทต่อโดส กรณีจองในนามองค์กร จำนวนตั้งแต่ 100 โดสขึ้นไป ขอให้ติดต่อที่ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี E-mail:vapatavee@gmail.com

สำหรับรายละเอียดและช่องทางการสั่งจอง สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือทางเว็บไซต์ http://www3.ra.mahidol.ac.th/moderna