เช็กพิกัด 6 จุดตรวจฟรี! โควิดเชิงรุกกทม. 25 มิ.ย.นี้

กรุงเทพมหานคร แจ้งออกหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ที่เขตพระนคร บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่เขตบางซื่อ บริเวณศูนย์เยาวชนเตชะวณิช

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ที่เขตมีนบุรี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ที่เขตสาทร บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ที่เขตทวีวัฒนา บริเวณวัดโกมุทพุทธรังสี

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ที่เขตบางขุนเทียน บริเวณวัดกำแพง

– บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
– ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ