การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19

การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19

ก่อนฉีด
• ไม่อดนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• งด ชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน เครื่องดีมที่มีแอลกอฮอล์
• ถ้ามีไข้ หรือเจ็บป่วยให้เลื่อนการฉีดออกไปก่อน
• งดออกกาลังกายหนัก ก่อนฉีด 2 วัน
• ควรดื่มนาอย่างน้อย 500 – 1,000 cc
• ไม่กินยาแก้ไข้หรือยาแก้ปวด
• สวมใส่เสื อผ้าที่สะดวกในการฉีดวัคซีน เช่น เสื้อยืดแขนสั้น เป็นต้น
• กรอกเอกสารคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และเอกสารผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
• ในวันที่ฉีดวัคซีน ให้นาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

หลังฉีด
สังเกตอาการข้างเคียง ประมาณ 30 นาที
• งดใช้แขนข้างที่ฉีดหรือ ยกของหนัก 2 วัน
• ถ้ามีไข้ หรือ ปวดเมื่อยมาก สามารถรับประทาน ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มก.
ครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันครั้งละ 6 ชั่วโมง
• ประเมินอาการตัวเองต่อเนื่อง 48 – 72 ชั่วโมง
• กรณีมีอาการผิดปกติรุนแรง โทร 1669 หรือ รีบไปโรงพยาบาลทันที
————————————————————-

แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด

แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sso.go.th/wpr/main/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_detail_detail_1_16_0/-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-199741_%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1)%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%2019_9741