‘กสร.’ ผนึก รัฐ-เอกชน คุม ‘โควิด-19’ ใน ‘สถานประกอบกิจการ’ และ ‘โรงงาน’

‘กสร.’ ร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าตรวจ ‘สถานประกอบกิจการ’ ทั่วประเทศ กำหนดมาตร การป้องกัน การเฝ้าระวัง การฉีดวัคซีน รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส’โควิด-19′ ใน ‘สถานประกอบกิจการ’ และ ‘โรงงาน’ อุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

วันนี้ (22 มิ.ย. 64) นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (‘กสร.’) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง การฉีดวัคซีน รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรค‘โควิด-19’ ใน ‘สถานประกอบกิจการ’ ‘โรงงาน’ อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายพนักงานตรวจแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัส ‘โควิด-19’ ใน ‘สถานประกอบกิจการ’ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 3,304 แห่ง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ