4 สวัสดิการที่มีผลต่อการตัดสินใจร่วมงาน กับองค์กรเป็นพิเศษ