อัตราการขาดงาน : ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ

อัตราการขาดงานคืออะไร?

อัตราการขาดงานเป็นอัตราส่วนที่สะท้อนถึงการขาดงานในอุตสาหกรรมหรืออาชีพที่กำหนด เป็นเรื่องผิดปกติที่จะเห็นอัตราการขาดเกินกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ องค์กรจำนวนมากมีส่วนร่วมในการรวบรวมและประมวลผลสถิติแรงงานรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขาดและเผยแพร่ข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานและสถานที่ทำงาน หากสถานที่ทำงานมีอัตราการขาดงานสูงผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของปัญหาพื้นฐานเช่นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นมิตร

เมื่อการขาดงานของพนักงานกลายเป็นนิสัย หรือเกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ มันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตลดลงได้

การขาดงานที่มีสาเหตุจำเป็นในการขาดงาน และไม่มี และปล่อยให้คนอื่นๆ ในทีมมีเวลาเพียงพอที่จะเปลี่ยนภาระงาน การขาดงานที่ไม่มีสาเหตุจะมาถึงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และทิ้งทีมโดยไม่ได้วางแผนไว้จะเกิดขึ้น แต่เมื่อมันยังคงเกิดขึ้น และไม่มีเหตุผลที่จะแก้ตัวได้ก็จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ซึ่งมีการคาดว่าการขาดงานทำให้ธุรกิจต้องเสียเงินหลายพันล้านบาทต่อปี

อัตราการขาดงานของบริษัท ควรใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุด หากอัตราการขาดงานของคุณสูงกว่าศูนย์ แสดงว่าคุณอาจมีปัญหาทางวัฒนธรรม

สาเหตุของการขาดงาน ได้แก่ การจัดการที่ไม่ดี ความเครียดในที่ทำงาน ความเหนื่อยหน่ายและความรู้สึกทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ถูกปลดออกจากงาน เช่น รู้สึกไม่เห็นคุณค่า หรืองานของพวกเขาไม่มีผลต่อองค์กร

การแก้ปัญหา การเน้นย้ำถึงความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทต่างๆ ควรทำให้สำนักงานของพวกเขา อยู่ในที่ที่พนักงานสนุก พิจารณาสิทธิประโยชน์ “ตามปกติ” (อาหารกลางวัน กาแฟแฟนซี ห้องเล่นเกม) เป็นต้น

การคำนวณอัตราการขาดงาน

[(การขาดงานที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) / (ช่วงเวลาที่กำลังวัด)] x 100 = อัตราการขาดงาน