รมช.แรงงาน นำทัพ จัดหลักสูตรแอปฯ พัฒนาทักษะแรงงานไทย สู่ยุคดิจิทัล

รมช.แรงงาน มอบสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ร่วมกับ บ.หัวเว่ยฯ ฝึกอบรมการสร้างและพัฒนา Application ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมพร้อมแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างและพัฒนา Application” ผ่านห้องฝึกอบรมออนไลน์ ภายใต้หลักสูตรพัฒนาฝีมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับกำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลกว่า 4 ล้านคน และจะได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเปราะบางอีกด้วย 

ศาสตราจารย์นฤมล กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะยกระดับเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานดิจิทัล ซึ่งหลักสูตร “การสร้างและพัฒนา Application” จะเริ่มอบรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยจัดอบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 6 ชั่วโมง ระยะเวลาทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและหารายได้ในยุค New Normal ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดหลักสูตรดังกล่าวฯ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้าน นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร ของหัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีของหัวเว่ยในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android และ App Gallery สโตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรมให้มีศักยภาพด้านไอซีทีมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งหัวเว่ยให้ความสำคัญกับการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย และสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ ที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหัวเว่ย ที่ต้องการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปสู่ทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร 

ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) โทร.0-2643-6038

ที่มา: ไทยรัฐ