ผู้ประกันตน ม.33 เกษียณอายุ 55 ปี เช็คเงื่อนไข-รับเงินกรณีชราภาพ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่รายละเอียดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน