ติดเชื้อโควิด ยื่นขอเงินชดเชยได้ทุกมาตรา

?ประกันสังคมชดเชยทุกกรณีรับเงินชดเชยตามจำนวนวันที่นอนพักรักษา

‼️มาตรา 33 , 39 และมาตรา 40วิธีรับเงิน https://bit.ly/3sJ9KlQ