กลับมาอีกครั้งกับโครงการช่วยเหลือสังคมปีที่3 ของคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ในปีนี้กลับมาพร้อมกับ Concept “Zero Waste”Read More →

คบเด็กปี2 ปีดได้รับความร่วมมือจากเซ็นทรัลพลาซ่า เพื่อช่วยจัดงานที่เซ็นทรัลเวสเกตRead More →